Про лабораторію

ДУ «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» була створена в листопаді 2012 року в результаті реорганізації Державної інспекції з карантину рослин у Рівненській  області та Рівненської обласної державної інспекції захисту рослин.

Державна установа «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» створена відповідно до Положення про Державну установу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, знаходиться у сфері управління Державної службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництві Держпродспоживслужби.

Положення про Державну установу «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» затверджено наказом Держпродспоживслужби від 11 грудня 2019 р. №1194.

До компетенції Лабораторії належить:

 • проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання;
 • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження;
 • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;
 • визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.
 • визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки;
 • відбір зразків

Також, до компетенції лабораторії належать інші функції, визначені законодавством України та Положенням про Державну установу «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія».

Основними видами діяльності Лабораторії є:

Відбір зразків об'єктів регулювання, зразків сількогосподарських культур та насіннєвого матеріалу, проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання, визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки, реєстрація зразків об’єктів регулювання та проведення обстежень рослин, продуктів рослинного походження земель сільськогосподарського призначення і лісового фонду, а також проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області.

06 листопада 2018 року Національним агентством з акредитації України, Державній установі «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», за результатами проведених аудитів, видано атестат про акредитацію № 2Н1181. Відповідно до сфери акредитації Лабораторію уповноважено на проведення випробувань в частині проведення ентомологічної, гербологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної експертиз, з дозволом використання знаку акредитації НААУ.

За результатами повторної перевірки (нагляду) Національним агенством з акредитації України та у зв'язку з розширенням сфери акредитації в частині проведення вірусологічної експертизи та у частині визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу 22 жовтня 2019 року ДУ "Рівненська фітолабораторія" отримано атестат про акредитацію за номером 201181, що дійсний до 5 листопада 2023 року.

За результатами повторної перевірки (нагляду) Національним агенством з акредитації України та у зв'язку з розширенням сфери акредитації в частині проведення вірусологічної експертизи та у частині визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу 13 квітня 2021 року ДУ "Рівненська фітолабораторія" отримано атестат про акредитацію за номером 201181, що дійсний до 5 листопада 2023 року. 

Державною установою «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» вживалися заходи щодо проведення повторної оцінки ( акредитації) лабораторії Національним агентством з акредитації України нагляду на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, гармонізованого з відповідними міжнародними та європейськими стандартами.

В період з 08 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року складом групи аудиторів з акредитації НААУ в ДУ «Рівненська фітолабораторія» проведено повторну оцінку (акредитацію) випробувальної лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

ДУ «Рівненська фітолабораторія» отримала Атестат про акредитацію від 6 листопада 2023 року № 201181 чинний до 05  листопада   2028 року.

Розширено сферу акредитації, а саме:

 - в частині проведення визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки: вологості, натури, кількості та якості клейковини, числа падіння, сміттєва, зернова та олійна домішки, склоподібність; 

- в частині відбору зразків для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) згідно ДСТУ 3355-96 «Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи» та ДСТУ 4138:2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», п.4.

Відповідно до сфери акредитації кількість карантинних організмів складає 40 видів, з них у цьому році доповнено 10 карантинними організмами.

 Виявлення та ідентифікацію карантинних організмів відповідно до сфери про акредитацію проводимо 27 методами.

Визначення посівних якостей насіння проводиться 9 методами.

Визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки проводяться 7 методами.

До складу Лабораторії входять 7 відділів, а саме:

 • відділ фітосанітарного аналізу;
 • відділ фітосанітарних процедур (відбір зразків);
 • відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу;
 • відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів;
 • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • загальний відділ;
 • відділ аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки.

 Компетенція, права, обов’язки, відповідальність фахівців відділу регламентуються положеннями про відділи та нормативно – правовими актами.

У своїй діяльності відділи керуються Законом України «Про карантин рослин», «Про захист рослин» «Про насіння і садивний матеріал», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про запобігання корупції» «Про інформацію», №1348  «Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належить до сфери її управляння», ДСТУ EN ISO/IES 17025:2019, Настановою з якості випробувальної лабораторії, необхідними ДСТУ, що регулюють діяльність Лабораторії у певній галузі.