Про лабораторію

ДУ «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» була створена в листопаді 2012 року в результаті реорганізації Державної інспекції з карантину рослин у Рівненській  області та Рівненської обласної державної інспекції захисту рослин.

Державна установа «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» створена відповідно до Положення про Державну установу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, знаходиться у сфері управління Державної службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництві Держпродспоживслужби.

Положення про Державну установу «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія» затверджено наказом Держпродспоживслужби від 22 листопада 2017 року № 1109.

До компетенції Лабораторії належить:

  • проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання;
  • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження;
  • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;
  • визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Також, до компетенції лабораторії належать інші функції, визначені законодавством України та Положенням про Державну установу «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія».

Основними видами діяльності Лабораторії є проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання, визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, реєстрація зразків об’єктів регулювання та проведення обстежень рослин, продуктів рослинного походження земель сільськогосподарського призначення і лісового фонду, а також проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області.

Для підтвердження компетенції діяльності Лабораторії та отримання дозволу на проведення певних видів випробувань, отримано Свідоцтво про атестацію № А16-004 від 14 червня 2016 року, видане Житомирським обласним виробничо - технічним центром стандартизації, метрології та якості продукції «ОБЛАГРОСТАНДАРТ». Даним свідоцтвом засвідчено, що Лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань показників об’єктів регулювання згідно з галуззю атестації, а саме на проведення ентомологічної, гербологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної та вірусологічних експертиз. 

Також, 06 листопада 2018 року Національним агентством з акредитації України, Державній установі «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», за результатами проведених аудитів, видано атестат про акредитацію № 2Н1181. Відповідно до сфери акредитації Лабораторію уповноважено на проведення випробувань в частині проведення ентомологічної, гербологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної експертиз, з дозволом використання знаку акредитації НААУ.

До складу Лабораторії входять 6 відділів, а саме:

  • відділ фітосанітарного аналізу;
  • відділ фітосанітарного прогнозу;
  • відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу;
  • відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів;
  • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • загальний відділ.

Компетенція, права, обов’язки, відповідальність фахівців відділу регламентуються положеннями про відділи та нормативно – правовими актами.

У своїй діяльності відділи керуються Законом України «Про карантин рослин», «Про захист рослин» «Про насіння і садивний матеріал», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про запобігання корупції» «Про інформацію», постанова Кабінету Міністрів України № 705 від 12.05.20107 «Про деякі питання реалізацію Закону України «Про карантин рослин», №1348  «Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належить до сфери її управляння», ДСТУ ISO/IES 17025:2006, Настановою з якості випробувальної лабораторії, необхідними ДСТУ, що регулюють діяльність Лабораторії у певній галузі.