Про лабораторію

Державна установа “Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія” діє відповідно до “Положення”, підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), належить до сфери її управління і утворена відповідно до наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України №409 від 23 листопада 2012 року.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Не дивлячись на свій незначний час існування, Рівненська фітолабораторія сягає своїм корінням значних глибин, адже в основі її створення стали Державна інспекція захисту рослин Рівненської області та Державна інспекція з карантину рослин по Рівненській області ( відділ фітосанітарного аналізу створений на базі карантинної лабораторії, а відділ фітосанітарних процедур — на базі відділу фітосанітарної діагностики і прогнозування).

Основним завданням лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межех України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертиз об'єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів,
 • розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину і захисту рослин;
  надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

В лабораторії функціонує чотири відділи:

Відділ фітосанітарного аналізу, відділ фітосанітарних процедур, відділ бухгалтерського обліку і загальний відділ.

Відділ фітосанітарного аналізу ДУ «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», атестований Житомирським обласним виробничо-технічним центром стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт» на проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз. Свідоцтво №А16-004 видане 14 червня 2016 року та чинне до 14 червня 2021 року. Фахівці відділу проводять експертизу рослин і продуктів їх переробки на наявність карантинних та некарантинних шкідливих організмів.

Відділ фітосанітарних процедур є одним з структурних підрозділів ДУ “Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія”. Спільно з фітосанітарними інспекторами фахівці відділу приймають участь в:

 • охороні території Рівненської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • проведенні огляду, обстеженні посівів сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження;
 • документальному оформленні супровідних документів;
 • поширюють інформацію у сфері карантину та захисту рослин серед населення;
 • проводять пропаганду знань з карантину та захисту рослин;
 • проводять моніторинг посівів сільськогосподарських рослин на встановлення фітосанітарного стану на наявність шкідливих організмів;
 • проводять обстеження посівів с/г культур і багаторічних насаджень, осінніх і весняних розкопок на наявність шкідників і хвороб;
 • складають щорічний оглад розповсюдження регульованих шкідливих організмів на території області;
 • проводять визначення видового складу, біології, та екології регульованих шкідливих організмів та розробку прогнозу їх поширення.